RSS

Al Islam – Syahadah dan Perkara2 Yang Membatalkannya

26 Dec

“Submit yourself to The Almighty”

Said_Hawa-AL_Islam.jpg Tajuk : Al Islam – Syahadah dan Perkara2 Yang Membatalkannya
Penulis : Sa’id Hawwa
Download : Submit.ppt

ISLAM – Deen sepanjang zaman

 • Islam merupakan ad Deen bagi seluruh Nabi-nabi dan Rasul-rasul sejak daripada Adam a.s sehinggalah Nabi Muhammad SAW
 • Nuh a.s: “Dan aku disuruh supaya tergolong di kalangan orang-orang yang berserah diri” (Yunus:72)
 • Ya’aqub a.s: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya ALLAH telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam” (Al-Baqarah: 132)
 • Musa a.s: “Maka bertawakkallah kepadaNYA sahaja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri” (Yunus:84)
 • Yusuf a.s: “Wafatkanlah aku sebagai seorang Muslim, dan gabungkanlah aku bersama-sama orang-orang yang soleh” (Yusuf:101)
 • Hawariyin (Pengikut Nabi Isa a.s): “Kami beriman kepada ALLAH dan kami bersaksi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri” (Ali Imran:52)
 • Kesimpulannya: “Dia telah mensyariatkan agama kepadamu, sebagaimana diwasiatkan-NYA kepada Nuh, dan yang telah diwahyukan kepadamu dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah ad-Deen dan janganlah kamu bercerai-berai di dalamnya” (Asy-Syura:13)

ISLAM – Menyerah diri

 • Para Nabi dan Rasul adalah mereka yang paling menerima perintah dan larangan ALLAH
 • “Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk ALLAH, Tuhan semesta alam tiada sekutu bagiNYA; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada ALLAH” (Al-An’am:162-163)

ISLAM – Penyerahan mutlak

 • “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya.” (An-Nisa’:65)

ISLAM – Peranan Rasul

 • “Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan ALLAH kepada kamu semuanya” (Al-A’raf:158 )
 • “Dan aku tidak diutus kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan” (Saba’:28 )
 • “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Al-Anbiya:107 )
 • “Sesungguhnya Deen yang diredhai di sisi ALLAH hanyalah Islam” (Ali-Imran:19 )

Menolak ISLAM?

 • “Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali” (An-Nisa’:115)

Kandungan ISLAM

 • “Sesungguhnya Islam itu terdiri di atas lima perkara: bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah melainkan ALLAH dan Muhammad itu hamba dan utusanNYA, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan” (Bukhari dan Muslim)

Ilah?

 • Tempat Perlindungan
 • Tempat Pergantungan
 • Tumpuan Kecintaan
 • Tumpuan Sembahan
 • Tumpuan Ketaatan

Ilah?

 • Tempat Perlindungan
  • “Hanya dengan mengingati ALLAH, hati menjadi tenteram” ( Ar-Ra’d:28 )
 • Tempat Pergantungan
  • “Dan hanya kepada ALLAH hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman” (Al-Maidah:23 )
 • Tumpuan kecintaan:
  • “Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada ALLAH” (Al-Baqarah:165 )
 • Tumpuan Sembahan
  • “Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain ALLAH hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan Nabi-nabi sebelummu, jika kamu menyengutukan ALLAH nescaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi” (Az-Zumar:64-65 )
 • Tumpuan Ketaatan
  • “Katakanlah: Aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja bagi manusia, Sembahan bagi manusia” (An-Nas:1-3 )
  • “Katakanlah, taatilah ALLAH dan taatilah kepada Rasul” (Ali-Imran:189 )
  • “Menetapkan hukum itu adalah hak ALLAH” (Al-An’am:57 )

Syahadah?

 • Melihat kebesaran ALLAH
  • “Yang disaksikan oleh al-Muqarrabun (malaikat)..” (Al-Mutaffifin:21)
 • Mengaku sebagai saksi
  • “Dan hendaklah kamu adakan dua saksi yang adil dari kamu..” (At-Talaq:2)
 • Sumpah
  • “Apabila orang2 munafiq datang kepadamu, mereka berkata (“tash hadu”, i.e sumpah)…” (Al-Munafiqun)

Syahadah yang sempurna

 • Pengakuan bahawa tidak ada tuhan yang disembah kecuali ALLAH dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab
 • Hendaklah diucapkan dengan lidah
 • Hendaklah pengakuan itu dengan tegas serta tidak boleh berubah atau ragu2.

Hakikat Syahadah

 • Sumber sistem hidup
 • Menepati fitrah kejadian alam
 • Membentuk tamaddun
 • Membentuk jatidiri

Batal Syahadah

 1. Bergantung kpd selain ALLAH
 2. Ingkar nikmat ALLAH
 3. Berkhidmat dengan tujuan selain ALLAH
 4. Membuat undang2 menurut kemahuan manusia
 5. Mentaati selain ALLAH
 6. Menjalankan hukum selain hukum ALLAH
 7. Benci kepada ajaran Islam
 8. Mencintai kehidupan dunia
 9. Menghina ajaran Quran dan Sunnah
 10. Menghalalkan perkara yang Haram
 11. Tidak beriman kepada Quran dan Sunnah
 12. Mengangkat orang Kafir atau Munafik sebagai pemimpin
 13. Tidak beradab terhadap Rasulullah
 14. Takut untuk menegakkan Tauhid, senang menegakkan Syirik
 15. Mentafsirkan Quran dengan cara sendiri
 16. Tidak mengenali ALLAH
 17. Tidak mengenali Rasulullah
 18. Mengkafirkan orang yang bersyahadah
 19. Beribadah bukan kerana ALLAH
 20. Berperasaan riya’

Biografi Sa’id Hawwa
Nama : Sa’id Bin Muhammad bin Hawwa
Lahir : 1935, berdekatan Hamah, Syria
Keluarga miskin
Meninggal dunia : 1989, Amman, Jordan
Kerjaya : Pensyarah (Professor)
Kemahiran : Pemidato, Pemikir dan Penggerak organisasi Ikhwan

Pengalaman Perjuangan
Pemimpin ikhwan semenjak di kampus
Berpidato semasa Revolusi Hamah 1964
Merantau ke Iraq, Jordan dan Arab Saudi
Kembali ke Syria. Ditangkap pada tahun 1973 ketika sedang mengajar. 5 tahun penjara.
Memimpin Ikhwan. Pernah bertemu dengan Khomeini, Maududi, Saddam Hussein dll
Pernah membimbing Abd Hadi Awang, Presiden PAS (Malaysia) semasa di menuntut di Madinah

Advertisements
 
Comments Off on Al Islam – Syahadah dan Perkara2 Yang Membatalkannya

Posted by on December 26, 2006 in buku

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: