RSS

ASPEK POLITIK DALAM GERAKAN ISLAM DI MALAYSIA

16 Jan
PENGENALAN
Kertas kerja  ini membimbincangkan faktor-faktor  ‘contemporary’ (semasa) mengenai politik dan gerakan islam di Malaysia. Sebenarnya ‘politik islam’ bukanlah dalam bentuk teori semata-mata. Ia merupakan sesuatu yang  yang ‘praktikal ‘ yang telah diamalkan oleh Rasullah s.a.w  sebagai  Rsul dan ketua negara  pemerintahan  Islam yang pertama di  Madinah. Sebaik sahaja baginda wafat perlaksannan dan amalannya
diteruskan oleh para  sahabah dan mereka yang  datang selepasnya sehingga jatuhnya Khilafah Islam Othmaniyyah Turki.1
Selepas lumpuhnya Daulah Islamiah tersebut,  uamat Islamdi seluruh dunia  berada dibawah berbagai corak pemerintahan. Ada yang diperintah dengan sistem Demokrasi Barat ,Soosialis,sistem beraja dan diktator ketenteraan . Oleh itu umat Islam menghadapi berbagai-bagai masalah ,terumbang ambing dan kehilangan arah. Sistem sekular pula
memisahkan mereka antara agama dan pemerintahan. Keadaan ini berterusan sehingga kini
Kemunculan gerakan Islam di tengah-tengah kemelut ini menghadapi berbagai-bagai ujian, fitnah dan mehnah serta berada di dalam di dalam suasana yang sukar lagi menyulitkan. Ini menyebabkan gerakan islam  di seluruh dunia cuba menoleh  kembali kepada ‘garis percubaan’ yang telah dilalui oleh mereka sejak jatuhnya  kerajaan Islam Othmaniyyah di Turki
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 16, 2010 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: